حضورمدیران ستادی در منطقه فارس

تاریخ انتشار : 1398/06/12

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس، جلسه هماهنگی مسئولین منطقه با حضور مدیران عملیات، تامین وتوزیع وبازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در منطقه فارس با هدف بررسی چالش های منطقه در حوزه تامین وتوزیع و مجاری عرضه برگزارشد
علیرضا ابراری معاون فنی عملیاتی منطقه فارس با ارائه گزارشی از حجم عملیات منطقه در حوزه های مختلف از جمله تامین وتوزیع فرآورده ، مجاری عرضه، تعدد مبادی تامین سوخت منطقه،عدم برخورداری استان از خطوط انتقال فرآورده وفاصله طولانی برخی از نواحی از مبدا تامین را از چالش های اصلی منطقه برشمرد وافزود رفع چالش های مطرح شده می تواند گامی موثر در بهبود خدمات رسانی در سطح جایگاه های منطقه داشته باشد.
محمدرضا مظلومی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درجمع مسئولین منطقه فارس ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم وشهادت سید الشهدا امام حسین (ع) فرایند سوخت رسانی در سطح منطقه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: رسالت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در چهار حوزه تامین، ذخیره سازی ،انبارش وتوزیع فرآورده‌های نفتی درسطح کشور می باشد که این مهم ازطریق ۳۷منطقه و ۲۳۲ ناحیه و با همکاری مالکان مجاری عرضه و شرکت های حمل ونقل بطور مطلوب وبدون وقفه تاکنون محقق شده است.
مظلومی مدیرعملیات با بیان این موضوع که اولویت وسیاست های شرکت ملی پخش بر کاهش هزینه های حمل ونقل فرآورده می باشد اظهارکرد با توجه به وسعت منطقه فارس وحجم عملیاتی آن افزایش ذخیره سازی انبار نفت شهید تندگویان از برنامه های مهم این شرکت می باشد .
وی کنترل و نظارت دوره ای برمجاری عرضه، اجرای دقیق دستورالعمل های مرتبط با فرایند بارگیری وتخلیه فرآورده ها ، حضور فعال تر شرکت های زنجیره ای صاحب نشان (برند ) درکنترل وبازید جایگاه های تحت پوشش خود ،کنترل وتست مخازن مجاری عرضه سوخت، راست آزمایی مصرف کنندگان را ازعوامل موثر بر بهبود فرایند عملکرد سوخترسانی جایگا هها دانست وبر تعامل بیشتر بین عوامل چرخه تامین وتوزیع سوخت (مالکان مجاری عرضه ،شرکت های حمل ونقل،رانندگان نفتکش ) تاکید کرد

.

همرسانی :