بررسی مسایل شبکه حمل ونقل فرآورد ه‌های نفتی با حضور مدیر تامین وتوزیع

تاریخ انتشار : 1397/12/14

امیر بنی کریمی مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس هدف از برگزاری این جلسه را ارائه راه کارهای لاز م برای رفع مشکلات وچالش های شبکه حمل فرآورده های نفتی در استان برشمرد.دیر تامین وتوزیع شرکت ملی پخش فراورد ه‌های نفتی ایران : تقویت وتوسعه شبکه حمل ونقل فرآورده‌های نفتی از اولویت های مهم این شرکت است .

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های منطقه فارس , جلسه هم اندیشی با حضور مدیر تامین وتوزیع شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران با اعضا انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل و مالکین نفتکش ها برگزار شد . امیر بنی کریمی مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس هدف از برگزاری این جلسه را ارائه راه کارهای لاز م برای رفع مشکلات وچالش های شبکه حمل فرآورده های نفتی در استان برشمرد .

بنی کریمی با بیان این موضوع که استان فارس از خط انتقال فرآورده برخوردار نیست وتمامی فرآورده مورد نیاز استان از طریق نفتکش تامین وتوزیع میشود , اظهارکرد تحقق این مهم تنها با همکاری همه جانبه و تلاش های صادقانه رانند گان نفتکش وشرکت های حمل ونقل صورت می گیرد .

وی همچنین رفع مشکلات وچالش های شبکه حمل ونقل فرآورده‌های نفتی در استان را از اولویت های منطقه دانست و گفت :تلاش می شود تا با برنامه ریزی های و استفاده از روش های مکانیزه این فرایند بصورت مطلوبتر انجام شود .

مجتبی دلبری مدیر تامین وتوزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن تشکرو اظهار رضایت مندی هیئت مدیره شرکت از عملکرد مطلوب سوخترسانی در منطقه فارس, اولویت شرکت ملی پخش را تقویت وتوسعه شبکه حمل ونقل فرآورده‌های نفتی بیان کرد و برنقش ویژه تامین وتوزیع سوخت در چرخه اقتصادی کشور اشاره کرد . 

دلبری گفت : با هماهنگی های صورت گرفته با ارگان ها وسازمان های مربوطه در سطوح ملی ومنطقه ای بسیاری از مشکلات وچالش ها در خصوص حمل ونقل فرآورده برطرف شده است و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور , ایجاد زمینه و بستر های لازم برای مکانیزه کردن و ارتقا سیستم های تخلیه وبارگیری در انبارهای نفت از برنامه های شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در سال آینده است . 

در ادامه این جلسه هم اندیشی نمایندگان رانندگان نفتکش و شرکت های حمل ونقل نیز به بیان مشکلات ومسائل خود همچون تبدیل وضعیت وجایگزینی نفتکش ها در سیستم حمل ونقل – نظارت برروند توزیع بار –افزایش کرایه حمل و تامین قطعات مورد نیاز نفتکش , پرداختند . 

همرسانی :